UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta
print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her
müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm
maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli
Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet
üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden
düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
MADDE 1- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, Satıcının, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve
satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin
Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri
Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin
kapsamaktadır.
MADDE 2.1- SATICI BİLGİLERİ
Anadolu, Çapa Dental San. Ve Tic. LTD Şti
Başıbüyük Mah. Kehribar Sk. No 14/B Maltepe, 34854 Maltepe/İstanbul

(0216) 421 21 20, (www.dentalpazarlama.com)

MADDE 2.2- ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak www.dentrealmarket.com alışveriş sitesine üye olan kişi.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli,
ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel
nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi
sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile
her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde

Satış Sözleşmesi
açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu
süre Alıcı’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,
teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinindin dentalpazarlama.com
sorumlu tutulamaz.
4.4 – dentalpazarlama.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte
belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim
edilmesinden sorumludur.
4.5- Sipariş konusu ürünün teslimatı için bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli
ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka
kayıtlarında iptal edilir ise, dentalpazarlama.com ürünün teslimi yükümlülüğünden
kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini
dentalpazarlama.com'a ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması
kaydıyla ürünün 3 gün içinde dentalpazarlama.com'a gönderilmesi zorunludur. Bu
takdirde nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.
4.7- dentalpazarlama.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava
muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu
ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu
takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile
değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına
kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde
ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya
bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için
dentalpazarlama.com’a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri
Dentrealmarket.com tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının
kullanılması için bu süre içinde dentalpazarlama.com’a faks, e-mail veya telefon ile
bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış
olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen
ürünün dentalpazarlama.com’a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile
fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde
ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal
yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli
SATICI tarafından karşılanır.

Satış Sözleşmesi
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya
da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, niteliği itibari ile hızlı bozulma veya son
kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda tüketici cayma
hakkını kullanamaz.
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici,
kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme
işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın
kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
Talepleriniz sipariş sonunda belirlemiş olduğunuz teslimat tipine göre hazırlanmak
üzere işleme alınacaktır. İstanbul merkezli şirketimizden ürünleri direk kendiniz teslim
alabilir veya kargo firmalarıyla gönderim yapılmasını talep edebilirsiniz. Siparişleriniz
onaylandıktan sonra en geç 3 (üç) iş günü sonunda Kargo firmasına teslim edilir.
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen
değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile dentalpazarlama.com’un yerleşim
yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul
etmiş sayılacaktır.